Menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah, rangkai kata, ungkapan dan ayat.