Pengaruh Persekitaran Fizikal Terhadap Kepelbagaian Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar