Menjelaskan warisan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis hingga kini
Menghuraikan keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan