Menulis untuk mengemukakan maklumat dan pandangan tentang sesuatu perkara.