Membincangkan peningkatan tamadun India dari aspek perluasan kuasa
Membincangkan peningkatan tamadun China dari aspek pendidikan