Membincangkan empat lokasi pembentukan tamadun awal dunia
Membandingkan sumbangan tamadun awal dunia