Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah
Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah
Persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah