Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat
Memahami dan menggunakan kata ganda dalam pelbagai ayat.
Memahami dan menggunakan frasa dalam pelbagai ayat.
Memahami dan membina pelbagai ayat.
Menganalisis dan membetulkan kesalahan sesuatu ayat.