Kemahiran Manipulatif

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul
  2. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat
  3. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul
  4. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul
  5. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat