Perkaitan antara piktograf, carta palang dan carta pai

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membuat perkaitan antara piktograf, carta palang dan carta pai bagi mewakili suatu maklumat
Latihan untuk topik ini