Udara

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan udara berada di sekeliling kita
  2. Menyatakan udara terdiri daripada beberapa jenis gas seperti oksigen dan karbon dioksida
  3. Memerihalkan udara yang bergerak adalah angin
  4. Menjana idea kesan udara yang bergerak dalam kehidupan manusia
  5. Mencipta alat atau model dengan mengaplikasikan pengetahuan yang menunjukkan kegunaan udara yang bergerak
  6. Menjelaskan pemerhatian tentang udara melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini