Menghafaz Surah An-Nas

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menghafaz surah an-nas dengan betul dan bertajwid
  2. Memperdengarkan hafazan surah an-nas dengan betul dan bertajwid
  3. Mengamalkan surah an-nas yang dihafaz dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan harian
  4. Menghafaz surah al-falaq dengan betul dan bertajwid
Latihan untuk topik ini