Perkaitan dalam waktu

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan perkaitan hari dengan jam dan jam dengan minit
Latihan untuk topik ini