Waktu dalam jam dan minit

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam
  2. Menyatakan dan menunjukkan waktu dalam jam dan minit
  3. Menukar waktu dalam jam dan minit daripada perkataan kepada angka dan sebaliknya
  4. Merekod waktu dalam jam dan minit
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Time (Part 1)

Tutor: Teacher Dinie

Isnin 31 Oct 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini