Tambah wang

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menambah dua nilai wang hasil tambahnya hingga RM100
  2. Menambah tiga nilai wang hasil tambahnya hingga RM100
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Money (Addition and Substraction)

Tutor: Teacher Dinie

Isnin 18 Jul 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini