Bahagi dalam lingkungan 1000

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membahagi dalam lingkungan fakta asas
  2. Membahagi sebarang nombor dua digit dengan 10
Latihan untuk topik ini