سلڤس کلاهيرن نبي محمد

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. ايبو سوسوان
  2. منزيارهي ڤوسارا ايهنداڽ
  3. کوفاتن بونداڽ
  4. دباوه جاݢاءن عبدالمطالب
  5. دباوه جاݢاءن ابو طالب
Latihan untuk topik ini