Kestabilan dan Kekuatan Objek dan Binaan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan maksud kestabilan dan kekuatan dengan menjalankan aktiviti
  2. Menjelaskan dengan contoh struktur yang kuat dan stabil
  3. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kestabilan objek
  4. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kekuatan binaan
  5. Menjana idea kepentingan binaan yang kuat dan stabil bagi kehidupan lestari
  6. Mencipta model binaan yang kuat dan stabil dengan menggunakan bahan kitar semula yang sesuai
  7. Menjelaskan pemerhatian tentang kestabilan dan kekuatan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Live tuition recordings
Recording
Sains Tahun 6 Unit 11 - Kestabilan dan Kekuatan

Tutor: Sir Caen

Khamis 11 Jan 2024 09:00 pm
Recording
Sains Tahun 6 Unit 11 - Kestabilan dan Kekuatan

Tutor: Sir Caen

Khamis 04 Jan 2024 09:00 pm
Recording
Sains Tahun 6 Unit 11 - Kestabilan dan Kekuatan

Tutor: Sir Caen

Khamis 28 Dec 2023 09:00 pm
Recording
Stability and Strength

Tutor: Tcer Iman

Selasa 31 Jan 2023 08:00 pm
Recording
Kestabilan dan Kekuatan

Tutor: Tcer Iman

Rabu 17 Aug 2022 08:00 pm