Jasad Lain dalam Sistem Suria iaitu Meteoroid, Asteroid dan Komet

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Berkomunikasi tentang jasad lain dalam sistem suria iaitu meteoroid, asteroid dan komet
  2. Membincangkan pergerakan meteoroid, asteroid dan komet dan kesannya terhadap bumi berdasarkan data
  3. Menjana idea bagaimana mengurangkan atau mengelakkan kemungkinan berlakunya perlanggaran asteroid dengan Bumi