Sistem Koordinat Cartes

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem koordinat Cartes
Live tuition recordings
Recording
Example of Examination Question (Contoh-Contoh Soalan Peperiksaan)

Tutor: Sir Faizol Affandi

Jumaat 04 Nov 2022 08:00 pm
Recording
Examination Paper Module 1

Tutor: Sir Faizol Affandi

Jumaat 07 Oct 2022 08:00 pm
Recording
Coordinates

Tutor: Sir Faizol Affandi

Jumaat 27 May 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini