Telekomunikasi di Malaysia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti alat telekomunikasi di Malaysia
  2. Menerangkan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia
  3. Membahaskan kepentingan telekomunikasi di Malaysia
  4. Menilai kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara di Malaysia
  5. Menentukan penggunaan alat telekomunikasi secara beretika
Live tuition recordings
Recording
Telekomunikasi Di Malaysia

Tutor: Teacher Atiqah

Sabtu 15 Jun 2024 09:00 pm