Keselamatan Kawasan Kediaman Tanggungjawab Bersama

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti ancaman keselamatan kawasan kediaman.
  2. Menghuraikan kepentingan mengekalkan keselamatan kawasan kediaman.
  3. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengekalkan keselamatan kawasan kediaman.
  4. Melahirkan perasaan apabila keselamatan kawasan kediaman terjamin.
  5. Melibatkan diri tanpa mengira kaum dalam aktiviti menjaga keselamatan kawasan kediaman.
Nota Ringkas