KAFA

Bab 1 : القرءان

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
KAFA
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang Al-Quran. Kita akan mulakan dengan berlatih membaca ayat dari Juz 21-29, memfokuskan kepada sebutan dan bacaan yang betul. Kita juga akan belajar tentang hukum-hukum Tajwid, seperti memanjang, berhenti, dan bersambung.

Seterusnya, kita akan menghafal Surah Al-Alaq dan mengamalkan bacaannya dengan sebutan dan Tajwid yang betul. Kita juga akan belajar tentang makna dan pengajaran Surah ini.

Selepas itu, kita akan menghafaz Surah At-Tin dan Surah Ad-Duha serta berlatih membacanya dengan sebutan dan Tajwid yang betul. Kita juga akan belajar tentang makna dan pengajaran Surah-surah ini.

Akhirnya, kita akan menghafal Surah Ad-Duha dan mengamalkan bacaannya dengan lafaz dan Tajwid yang betul. Kita juga akan belajar tentang makna dan pengajaran Surah ini.