Matematik

Bab 2 : Operasi Asas

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang operasi asas dalam matematik. Kami akan bermula dengan penambahan dalam lingkungan 10,000, di mana kami akan menyelesaikan ayat nombor dengan menambah dua atau tiga nombor bersama-sama. Seterusnya, kita akan beralih kepada penolakan dalam lingkungan 10,000, di mana kita akan menyelesaikan ayat nombor dengan menolak dua nombor atau menolak dua nombor daripada nombor lain. Selepas itu, kita akan belajar tentang pendaraban dalam lingkungan 10,000. Kami akan menyelesaikan ayat nombor dengan mendarab nombor yang berbeza bersama-sama, termasuk nombor satu digit, 10, 100, dan 1000. Akhir sekali, kami akan mengkaji pembahagian dalam lingkungan 10,000. Kami akan menyelesaikan ayat nombor dengan membahagikan nombor yang berbeza dengan nombor satu digit, 10, 100, dan 1000.
Live tuition recordings
Recording
Division

Tutor: Teacher Dinie

Khamis 11 May 2023 09:00 pm
Recording
Division

Tutor: Teacher Dinie

Selasa 09 May 2023 08:00 pm
Recording
Multiplication

Tutor: Teacher Dinie

Khamis 04 May 2023 09:00 pm
Recording
Multiplication

Tutor: Teacher Dinie

Selasa 02 May 2023 08:00 pm
Recording
Division

Tutor: Teacher Dinie

Selasa 12 Jul 2022 08:00 pm
Recording
Multiplication

Tutor: Teacher Dinie

Selasa 05 Jul 2022 08:00 pm
Eksperimen
Video
Pengiraan Sifir
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris