Matematik

Bab 10 : Matematik Pengguna: Pengurusan Kewangan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang perancangan dan pengurusan kewangan. Kita akan memahami proses pengurusan kewangan yang berkesan dan bagaimana ia boleh membantu kita mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang kita. Kita juga akan belajar bagaimana untuk membina dan membentang pelan kewangan peribadi dan menilai kebolehlaksanaannya. Bab ini akan memberikan kita kemahiran yang diperlukan untuk mengurus kewangan kita dengan berkesan dan membuat keputusan kewangan yang baik.
Latihan untuk bab ini