Geografi

Bab 2 : Peta Topografi

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Geografi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang peta topografi. Kita juga dapat mengenal pasti garisan timuran dan garisan utaraan untuk menentukan rujukan grid pada peta.

Selain itu, kita dapat mengenal pasti perbezaan antara rujukan grid 4 angka dan 6 angka dan cara membacanya di atas peta.

Kita juga dapat mengenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta topografi.

Akhir sekali, kita dapat mentafsir peta topografi secara keseluruhan.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
PETA TOPOGRAFI

Tutor: Sir Amirul

Sabtu 23 Mar 2024 09:00 pm