Reka Bentuk dan Teknologi

Bab 4 : Lakaran

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Reka Bentuk dan Teknologi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang lakaran dalam reka bentuk dan teknologi. Lakaran adalah penting dalam proses reka bentuk kerana ia membantu kita untuk mengkomunikasikan idea dan konsep kepada orang lain. Terdapat beberapa teknik lakaran piktorial yang perlu kita kenal pasti, seperti lakaran isometrik, lakaran perspektif dan lakaran ortografik. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, kita dapat menggambarkan objek dalam bentuk tiga dimensi dengan lebih jelas. Lakaran piktorial memainkan peranan penting dalam memahami dan merancang reka bentuk.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas