Reka Bentuk dan Teknologi

Bab 3 : Proses Reka Bentuk

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Reka Bentuk dan Teknologi
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka aspek asas Projek Brief. Mereka akan bermula dengan memahami konsep, memahami tujuannya dan mengapa ia merupakan dokumen penting dalam pengurusan projek. Melangkah ke hadapan, pelajar akan mengenal pasti ciri-ciri utama yang menjadikan Projek Brief berkesan dan bermaklumat. Mereka juga akan memperoleh kemahiran untuk membuat Projek Brief yang disesuaikan untuk pembangunan produk kreatif. Selain itu, pelajar akan belajar cara menyaring maklumat dalam Projek Brief mengekstrak butiran penting. Aplikasi praktikal ditekankan kerana mereka menukar taklimat projek kepada jadual dan lakaran, diikuti dengan membina mock-up atau model berdasarkan taklimat ini. Akhir sekali, pelajar akan menilai hasil mock-up atau model ini, mengasah keupayaan mereka untuk menilai kebolehlaksanaan projek dan penjajaran dengan ringkasan awal.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas