Pendidikan Moral

Bab 16 : Kenali Hak Kanak-kanak

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam bab 'Kenali Hak Kanak-kanak', kita akan mempelajari tentang pentingnya melindungi hak asasi kanak-kanak. Pertama, kita akan menyenaraikan hak asasi kanak-kanak. Kedua, kita akan memerihalkan kepentingan melindungi hak asasi kanak-kanak bagi kesejahteraan hidup mereka. Kita akan belajar bahawa melindungi hak asasi kanak-kanak adalah penting untuk memastikan mereka mempunyai akses kepada keperluan asas. Dengan memahami bab ini, kita akan dapat menyedari betapa pentingnya melindungi hak asasi kanak-kanak dan menjadi pelindung hak-hak mereka.
Nota Ringkas