Pendidikan Moral

Bab 10 : Kemudahan Awam Dijaga Bersama

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pentingnya menghargai kemudahan awam dan bagaimana menjaganya bersama-sama. Kita perlu menghargai kemudahan ini kerana ia memberi manfaat kepada kita dan masyarakat. Untuk menjaga kemudahan awam, kita perlu menjaga kebersihan dan keadaan kemudahan tersebut. Kita juga perlu menghormati peraturan yang ditetapkan dan tidak merosakkan kemudahan awam. Dengan menjaga kemudahan awam bersama-sama, kita dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan memberi keselesaan kepada semua.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas