Pendidikan Moral

Bab 2 : Insan Bermoral Pilihan Hidup

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Insan bermoral ialah seseorang yang mempunyai tingkah laku yang baik dan patuh kepada nilai-nilai moral. Kita boleh menjadi insan bermoral dengan melakukan perkara-perkara yang betul seperti jujur, bertimbang rasa, dan bertanggungjawab. Dengan menjadi insan bermoral, kita dapat membina hubungan yang baik dengan orang lain dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk semua.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas