Matematik

Bab 12 : Pengendalian Data

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang proses pengumpulan, pengorganisasian, dan perwakilan data, serta pentafsiran perwakilan data. Pertama, kita akan belajar cara menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan. Kita perlu memikirkan soalan yang ingin kita jawab dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan soalan tersebut.

Kemudian, kita akan belajar mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik. Data kategori adalah data yang boleh dikategorikan ke dalam kumpulan yang berbeza, contohnya warna kereta atau jenis haiwan. Data numerik pula adalah data yang boleh diukur atau dihitung, contohnya berat badan atau bilangan orang.

Selain itu, kita juga akan belajar cara membina jadual kekerapan. Jadual kekerapan membantu kita mengorganisasikan data dan memperlihatkan berapa kali setiap nilai muncul dalam data. Dengan menggunakan jadual kekerapan, kita dapat melihat pola dan trend dalam data.

Penting untuk memahami topik ini kerana pengendalian data adalah asas kepada analisis statistik. Dengan mempelajari cara mengumpul, mengorganisasikan, dan perwakilan data, kita dapat membuat kesimpulan yang tepat dan membuat keputusan yang berdasarkan fakta.
Live tuition recordings
Recording
PENGENDALIAN DATA

Tutor: Cikgu Najmuddin

Rabu 14 Dec 2022 08:00 pm
Recording
PENGENDALIAN DATA

Tutor: Cikgu Najmuddin

Rabu 07 Dec 2022 08:00 pm
Recording
PENGENDALIAN DATA

Tutor: Cikgu Najmuddin

Rabu 30 Nov 2022 08:00 pm