Year 1

Bahasa Melayu
Aspek Seni dan Bahasa
Aspek Tatabahasa
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks
Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

Year 2

Bahasa Melayu
Aspek Seni dan Bahasa
Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif
Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif