Pendidikan Islam

Bab 6 : Adab

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang 'Adab' dalam Pendidikan Islam. Kita akan mulakan dengan memahami kepentingan adab dalam pergaulan kita dengan orang lain, baik dalam Islam mahupun dalam kehidupan seharian. Kita juga akan belajar tentang kepentingan mengunjungi dan menghormati orang lain, dan bagaimana ia menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan masyarakat Islam. Di samping itu, kita akan meneroka konsep adab dalam mentadbir negara dan bagaimana ia memberi kesan kepada masyarakat kita. Akhir sekali, kita akan membincangkan etika yang betul dalam mengendalikan dan menggunakan harta dan sumber awam. Di penghujung bab ini, kita akan lebih memahami kepentingan 'Adab' dalam Islam dan bagaimana ia membentuk tingkah laku kita dalam pelbagai aspek kehidupan.