Pendidikan Islam

Bab 3 : Akidah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang nama-nama Allah SWT, khususnya Al-Hadi dan Al-'Adl. Kita akan memahami maksud nama-nama ini dan belajar tentang kepentingan mempercayainya berdasarkan dalil daripada al-Quran dan Hadis.

Seterusnya, kita akan mengkaji konsep qada dan qadar, yang merujuk kepada takdir dan ketetapan ilahi. Kita akan belajar tentang maksud istilah-istilah ini dan memahami kepentingan mempercayainya berdasarkan dalil daripada al-Quran dan Hadis.

Kita juga akan meneroka topik khurafat, yang merujuk kepada kepercayaan dan amalan khurafat. Kita akan memahami maksud khurafat dan mempelajari hukum khurafat berdasarkan dalil al-Quran dan Hadis.

Akhir sekali, kita akan mengkaji riddah iaitu merujuk kepada murtad. Kita akan faham maksud riddah dan belajar hukum murtad berdasarkan dalil al-Quran dan Hadis.
Nota Ringkas